Tag: ภาษาอังกฤษ

คำนามภาษาอังกฤษ Noun

คำนามภาษาอังกฤษ Noun ลักษณะของการเรียนรู้ศัพท์และโครงสร้างประโยคพื้นฐานจากเรื่องสั้น ๆ ที่คัดมาจากเรื่องที่น่าสนใจในหนังสือประเภทต่าง ๆ โดยมีคำศัพท์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น ประธาน กริยา คำนาม Noun โดยการศึกษาเรื่องของคำศัพท์พวกนี้เป็นเสมือนพื้นฐานของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยบทความนี้จะพาคุณทุกคนไปทำความรู้จักกับคำศัพท์ต่างๆกัน คำนาม Noun คืออะไร? คือ คำที่เป็นชื่อเรียกหรือแทนของ คน สัตว์…

หลักการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจ

การอ่าน Reading ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ วิธีการอ่าน  Reading  ในภาษาอังกฤษ ที่อยู่ในระดับสูง มีวิธีการอ่านหรือทำได้อย่างไร ถึงจะสามารถอ่านเข้าใจเนื้อหาได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้การอ่านเพื่อเข้าใจ การอ่านเพื่อตีความและการอ่านเพื่อเป็นกการศึกษาข้อเท็จจริง มีวิธีการอ่านอย่างไร ในบทความนี้มีคำตอบมาบอกทุกคนกัน สาเหตุของการอ่าน Reading ภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจ เกิดจากเหตุใด? มีอยู่หลากคนนักที่มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดี แต่ก็ยังไม่สามารถอ่านแล้วเข้าใจเนื้อหาได้ทั้งหมด โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจเหล่านั้นก็คือ …