Printed matter

เรียนรู้เรื่อง สื่อสิ่งพิมพ์ Printed matter

เมื่อประมาณ 5000 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มนุษย์เริ่มมีการสื่อสารทางการพูดกันได้นั้น  ก็ยังไม่มีระบบใดที่สามารถใช้เพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆได้เลย และยังไม่มีการค้นพบรูปแบบของการเขียนและวัฒนธรรมใดอีกด้วย ต่อจากนั้นเริ่มมีการพัฒนาในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ Printed matter ที่สามารถจะเอาชนะระยะเวลาและระยะทางได้ มนุษย์ในสมัยโบราณใช้สัญญาณ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการสื่อสารกัน เช่น การใช้ธงชาติ ควันไฟ เสียงกลอง ฯลฯ สังคมในสมัยก่อนที่จะมีการเขียนเกิดขึ้น

วิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์ Printed matter เป็นอย่างไร

การใช้เสียงของมนุษย์จะถูกจำกัด เพราะไม่สามารถเอาชนะระยะทางได้ และความสามารถในเรื่องความทรงจำของมนุษย์ก็มีข้อจำกัดในการที่จะเก็บบันทึกเรื่องราว และความคิดต่าง ๆ ผ่านระยะเวลาไปได้ ในสมัยก่อน มีข้อจำกัดในเรื่องของการสื่อสารด้วยคำพูด นักเล่าเรื่องราวสามารถฝึกฝนคนรุ่นใหม่ ด้วยการเล่านิทาน และตำนาน เพื่อเป็นการเก็บรักษาประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนในสังคมไว้ อย่างไรก็ตาม เพราะความคิดของคนสมัยก่อนก็ไม่สามารถจะเก็บสะสมไว้ให้คงทนถาวรได้ 

และมันก็เป็นเรื่องยากที่จะสะสมเทคโนโลยีหรือมรดกทางวัฒนธรรมไว้ได้โดยปราศจากการเขียนเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆการเขียนได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง การเขียนเป็นวิวัฒนาการของการสื่อสารที่ยิ่งใหญ่อันดับสองต่อมาจากวิวัฒนาการของคำพูด (Speech), และภาษา (Language)  สื่อชนิดแรกที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร คือ แผ่นหิน (stone) ที่ใช้สำหรับบันทึกเรื่องราว แต่การใช้แผ่นหินก็เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากมาก เพราะ “เอกสารแผ่นหิน” (stone documents) ไม่สามารถเคลื่อนย้าย หรือนำติดตัวไปได้ง่าย

 ในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ศตวรรษ ได้เกิดสื่อชนิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (portable media) สำหรับสังคมที่มีการเขียนเกิดขึ้นแล้ว เริ่มมีการสะสม และเก็บรักษาความคิดไว้ โดยการบันทึกลงในสื่อ เช่น แผ่นหนัง หรือแผ่นอิฐ แผ่นหิน (scrolls &tablets) ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ง่าย การส่งข่าวสารผ่านระยะทางไกล่ ๆ การเข้าครอบครองที่ดินที่ง่ายขึ้น การติดต่อการค้ากับผู้คนในที่ต่าง ๆ ก็ง่ายขึ้น จะเห็นได้ว่า สิ่งที่เป็นความเจริญ และความเปลี่ยนแปลงของสังคมเหล่านี้ เป็นผลมาจากการเขียนทั้งสิ้นหนังสือในระยะแรก ๆ มีประสิทธิภาพดีกว่าสิ่งที่บันทึกบนแผ่นหนัง 

การคัดลอกหนังสือเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก ลำบากมาก การใช้ปากกาขนนกกับหมึกในการเขียน ซึ่งนักเขียนมืออาชีพอาจใช้เวลาเป็นปี  กว่าจะคัดลอกหนังสือได้ 1 ฉบับ หนังสือเป็นสิ่งที่มีจำกัด คนจำนวนน้อยที่สามารถจะเป็นเจ้าของหนังสือได้ เพราะในสมัยนั้น มีคนเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้นที่อ่านหนังสือได้

เปลี่ยนเข้าสู่ยุคของการเขียน (Transition to Writing)

ทำความเข้าใจกับสื่อสิ่งพิมพ์ในปัจจุบัน  จำเป็นต้องพิจารณาถึงต้นกำเนิดของการเขียนก่อน ภาพเป็นตัวแทนความคิดที่ต้องใช้สื่อกลาง ต่างจากคำพูดที่ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อวิวัฒนาการของการเขียนและสื่อ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดียวกันสื่อกลาง (medium) คือเครื่องมือที่ใช้ในการส่งสิ่งที่เราเรียกว่า ข่าวสารทางกายภาพ (physical information) ผ่านระยะเวลาและระยะทาง อกลางอาจเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์เราถ่ายทอดสาร รับสาร และแปลสาร สื่อที่ใช้ในการเขียนขึ้นอยู่กับการนำเสนอความนึกคิด (thought) และความคิด ( idea)โดยทาง “รูปภาพ” (pictures) หรือโดยทางสัญลักษณ์ภาพที่เกี่ยวข้องกับความหมายในวัฒนธรรมเดียวกันด้วย จึงจะสื่อแล้วเข้าใจได้ วิวัฒนาการของการเขียน เริ่มมาจากภาพเขียนในถ้ำ เมื่อประมาณ 15,000 – 12,000 ปีที่ผ่านมา มีจิตรกรที่ไม่ปรากฎนาม ได้เขียนภาพไว้บนผนังถ้ำได้อย่างน่ามหัศจรรย์ภพเหล่านี้อยู่ในส่วนที่เป็นยุโรปในปัจจุบัน ตัวอย่างของภาพที่มีชื่อเสียงอยู่ใน Lascaux ประเทศฝรั่งเศส 

 

ในAltamira ในประเทศสเปน ภาพเขียนเหล่านี้มีทั้งภาพ วัวกระทิง กวาง ม้า แม้กระทั่งภาพของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว และภาพของนายพรานที่ล่าสัตว์เหล่านั้นด้วย เครื่องมือของจิตรกรที่ใช้ในการวาดภาพในสมัยนั้น คือ กระดูกสัตว์ กิ่งไม้ และแปรงหยาบ ๆ  ที่ใช้ในการระบายสีภาพวาดเหล่านั้น สีของพื้นผิวทำมาจากไชมันสัตว์ผสมกับถ่านและดินที่มีสีสันสดใส

 

หากต้องการอ่านเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หรือ ที่นี่