Category: บทความทั่วไป

คนมีลูกหนี้ต้องอ่าน

คนมีลูกหนี้ต้องอ่าน debtor management ลูกหนี้ debtor management คือสินทรัพย์อย่างหนึ่งของธุรกิจ บัญชีลูกหนี้จะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีสินทรัพย์ประเภทนี้อยู่มากน้อยเพียงใด ตามปกติธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อย่อมมีลูกหนี้เกิดขึ้น ลูกหนี้ประเภทนี้เรียกว่าลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ debtor management คืออะไร โดยคำว่าลูกหนี้นั้น จัดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อยกว่าเงินสด การที่ธุรกิจมีบัญชีลูกหนี้อยู่เป็นจำนวนมากย่อมมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดหนี้สูญได้มากขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจส่วนมากไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ได้ เพราะธรรมดาของการขายสินค้าและบริการนั้น ถ้าจะขายให้ได้ยอดขายสูง…

ความสำคัญของระบบครอบครัว และเครือญาติ

ความสำคัญของระบบครอบครัว family และเครือญาติ สำหรับคำว่าครอบครัว family และเครือญาติ คือกลุ่มคนที่มีการรวมตัวชั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง และศาสนาในอดีต ครอบครัวและเครือญาติมีความสำคัญในการควบคุมกฎเกณฑ์ของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต การกระจายผลผลิต การแบ่งงาน การจัดตั้งกลุ่มแรงงาน การเลือกคู่สมรส การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านศาสนา ตลอดจนการจัดตั้งกลุ่มทางการเมือง นอกจากนี้ความเป็นครอบครัวยังรวมถึงพันธะทาง ทั้งนี้เพราะครอบครัว…

เรื่องของการริเริ่มเขียนหนังสือ

เรื่องของการริเริ่มเขียนหนังสือ  Writing โดยเมื่อประมาณ 4,000 B.C. ปีก่อน การสื่อสารเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญกต่อไปแล้วมนุษย์เราเริ่มทิ้งรูปแบบของการเข้ารหัสความหมายในการเขียน Writing ที่เราสามารถเข้าใจได้ในยุคปัจจุบัน พวกเขาได้ทิ้งรูปภาพที่สื่อความหมายถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น กระถางต้นไม้ ตะกร้า เปลือกไม้ กิ่งไม้ กำแพง ขนสัตว์ เสื้อผ้า ก้อนหิน…

อาหารทอด กินอย่างไร ถึงจะไม่อ้วน

อาหารทอด fried food กินอย่างไร ถึงจะไม่อ้วน การที่เราได้รับประทานอาหารทอด fried food  มันคือความสุขทางใจอย่างหนึ่ง เพราะทั้งรสชาติและความกรุบกรอบของมัอาหารทอดนั้นมันช่างทำให้มีความสุขเสียจริง แต่คุณลืมไปหรือไม่ การรับประทานของทอดมากไปและบ่อยจนเกินไปก็อาจจะทำให้อ้วนและทำให้คอเลสเตอรอลในร่างกายสูงขึ้นได้นะ โดยบทความนี้ จะมาอธิบายถึงวิธีการรับประทานของทอดไม่ให้อ้วนกัน ว่าต้องกินอย่างไรถึงจะปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายที่สุด   กินอาหารทอด fried food อย่างไรถึงจะปลอดภัยที่สุด?…

ชนกลุ่มน้อยของจีน 

Chinese minority ชนกลุ่มน้อยของจีน  สำหรับในฐานะชาวชนกลุ่มน้อยของประเทศไทยที่มีการอพยพมาจากบริเวณฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของจีน คนจีนเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุด Chinese’s minority และไม่มีชาติใดในภาคเอเชียอาคเนย์ที่ไม่ประสบปัญหากับชาวจีนที่เป็นชนกลุ่มน้อยนักอพยพเหล่านี้ สำหรับ Chinese’s minority มีปัญหาอะไร เกิดขึ้นบ้าง โดยหากที่จะต้องพูดถึงปัญหาที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวจีนที่ทำการอพยพเข้ามาเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วนั้น ก็คงจะต้องพูดถึงปัญหาทางด้านการเมืองคงจะเป็นปัญหาหลักสำคัญมากที่สุด โดยสาเหตุที่คนจีนชอบทำการอพยพเข้ามาทำมาหากินในไทยเนื่องจากเมืองไทย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ และคนไทยไม่รังเกียจกีดกันคนต่างชาติต่างศาสนา เปิดโอกาสให้ทำมาหากินได้โดยสะดวก ผู้เข้ามาค้าขายประสบความสำเร็จกลับไปบำรุงครอบครัวทำสาธารณประโยชน์…

เรื่องของการใช้สี

เรื่องของการใช้สี Color สำหรับการใช้สี Color นั้น  ก็นับว่ามีความสำคัญในงานศิลปะมาก โดยเฉพาะทางด้านจิตรกรรม สีก่อให้เกิดอารมณ์สอดคล้องกับจินตนาการ ดังนั้น ศิลปินจึงนิยมใช้สีตกแต่งงานศิลปะทุกประเภท ตั้งแต่ของเล็กจนถึงของใหญ่ ในชีวิตประจำวันเราก็นิยมใช้สีตกแต่งของกิน ของใช้ และของตกแต่งบ้านตลอดจนเครื่องประดับ ทั้งนี้ เพราะทุกคนรู้ว่าสีมีส่วนช่วยให้สิ่งต่าง ๆ งามขึ้น สีจัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการสร้างงานศิลปกรรม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ตั้งใจไว้…

แมววิเชียรมาศ

แมววิเชียรมาศ Thai cat                 ทำความรู้จักน้องแมวพันธุ์วิเชียรมาศ Thai cat  หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ แมวสยาม ที่นอกเหนือจากจะมีเอกลักษณ์ จากลวดลายบนลำตัว และสีของขนที่สวยงามแล้ว แมวพันธุ์นี้ยังมีลักษณะนิสัยที่เป็นมิตร และขี้อ้อนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเชื่อว่าหากเลี้ยงแล้วจะช่วยเสริมโชคลาภให้แก่ผู้เลี้ยง ถือเป็นแมวมงคล เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวของผู้เลี้ยงตามความเชื่อของคนไทยในสมัยโบราณ Thai…

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา microbiology microbiology จุลชีววิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาถึงจุลินทรีย์และกิจกรรมของจุลินทรีย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับรูปร่าง โครงสร้าง การสืบพันธุ์ สรีรวิทยา เมตาโปลิซึ่ม และการชันสูตร รวมทั้งการศึกษาถึงการกระจัดกระจายไปในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ต่อกันเอง และต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ประโยชน์และโทษต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางฟิสิกส์ที่ทำให้เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาจุลชีววิทยา microbiology เกี่ยวข้องกับอะไร ส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เตียวขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวมีขบวนการของชีวิตทุกอย่างถูกกระทำขึ้นภายในเซลล์เพียงเซลล์เดียวแ จากสิ่งมีชีวิตชั้นสูงซึ่งประกอบด้วยหลายเซลล์ร่วมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อและอวัยระโดยเฉพาะเพื่อทำงานในหน้าที่ต่าง…

ศึกษาเรื่องของอาชีพของอาชญากรรม

ศึกษาเรื่องของ อาชีพของอาชญากรรม career เป็นเรื่องของการจัดประเภทตามลักษณะพฤติกรรมของอาชญากร career ผู้กระทำผิด นักอาชญาวิทยาได้พยายามชี้ให้เห็นถึงแบบของอาชญากรรมโดยพิจารณาในแง่อาชีพ  อาชีพของอาชญากร career  เป็นอย่างไร นักสังคมศาสตร์ Reckless ได้เสนอแบบของการดำเนินอาชีพอาชญากร 3 ประเภท คือ  ธรรมดา  ร่วม แบบอาชีพ  โดยที่มีลักษณะคล้ายกันบางประการในเรื่องที่มีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์…

เรียนรู้เรื่อง ทำปุ๋ยหมักสำหรับปลูกเห็ด

เรียนรู้เรื่อง ทำปุ๋ยหมัก Compost สำหรับปลูกเห็ด ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับปุ๋ยหมัก Compost กันก่อน ปุ๋ยหมัก คือ การนำวัสดุต่างๆ ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ในการเกษตร เช่น ฟาง ขี้ฝ้าย ต้นถั่ว ไส้นุ่น ผักตบชวา หญ้าแห้ง ฯลฯ ผสมเข้ากับมูลสัตว์แห้งที่ได้จากไก่…