Category: ต่างประเทศ

เกาหลีใต้ยุคใหม่

เกาหลีใต้ยุคใหม่ modern south korea สาธารณรัฐที่หนึ่ง เมื่อองค์การสหประชาติได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเกาหลีส่วนทางใต้ modern south korea ในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1948 เพื่อเลือกผู้แทนจำนวน 210 คน เข้าไปจัดตั้งสมัชชาแห่งชาติและทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญของประเทศรวมทั้งจัดตั้งรัฐบาล สมัชชาแห่งชาติได้เลือก ดร.ชิงมัน รี…

ลักษณะของการอ่านเพื่อวิเคราะห์เหตุผล

การอ่านเพื่อวิเคราะห์เหตุผล analysis งานเขียนทุกงานมักจะมีการนำเสนอเหตุและผล และการอ่านเพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงเหตุผลนั้น analysis จะสามารถบอกได้ถึงข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ มาเป็นตัวสนับสนุนความคิดหลักของตน ผู้อ่านก็จารณาเหตุและผลนั้นว่าน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด โดยบทความนี้เราจะพูดถึงการอ่านเพื่อวิเคราะห์เหตุและผลกันว่าควรทำอย่างไร มีขั้นตอนการทำแบบไหนถึงจะสามารถแยกแยะได้ว่าคำที่อ่านเจอเป็นเหตุหรือผลที่ผู้อ่านต้องการที่จะสื่อให้คนอ่านได้รับรู้ ความหมายและความสำคัญของเหตุและผล Reading for analysis เหตุ หมายถึง ต้นกำเนิดหรือสิ่งที่เป็นก่อให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ตามมาในภายหลัง ผล…

หลักการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจ

การอ่าน Reading ภาษาอังกฤษให้เข้าใจ วิธีการอ่าน  Reading  ในภาษาอังกฤษ ที่อยู่ในระดับสูง มีวิธีการอ่านหรือทำได้อย่างไร ถึงจะสามารถอ่านเข้าใจเนื้อหาได้อย่างดีที่สุด ทั้งนี้การอ่านเพื่อเข้าใจ การอ่านเพื่อตีความและการอ่านเพื่อเป็นกการศึกษาข้อเท็จจริง มีวิธีการอ่านอย่างไร ในบทความนี้มีคำตอบมาบอกทุกคนกัน สาเหตุของการอ่าน Reading ภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจ เกิดจากเหตุใด? มีอยู่หลากคนนักที่มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดี แต่ก็ยังไม่สามารถอ่านแล้วเข้าใจเนื้อหาได้ทั้งหมด โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจเหล่านั้นก็คือ …

Midsommar เทศกาลกลางฤดูร้อน

หากใครได้ดูภาพยนต์เรื่อง Midsommar แล้วอาจไม่เข้าใจแบล็คกราวน์ประเพณี วันนี้เราจะหามาให้อ่านกัน   มิดซัมเมอร์ เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองที่สำคัญ คล้ายกับเทศกาลคริตส์มาส สำหรับชาวสวีเดนหลายคนแล้วเทศกาลนี้ถือว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ญาติสนิทมิตรสหาย และ คนใกล้ชิดได้มาพบปะกันเพื่อเฉลิมฉลองกัน ส่วนใหญ่ผู้คนจะทำการเฉลิมฉลองกันทุกปี           หนึ่งวันก่อนวันมิดซัมเมอร์ในภาษาสวีเดนเรียกว่า midsommarafton – มิดส่มมารฺอัฟต้อน นับว่าเป็นวันที่ใกล้กับวันที่มีระยะเวลายาวนานที่สุดของปี  ที่กล่าวว่าเป็นวันที่ยาวนานที่สุดไม่ได้หมายความว่าใน 1 วันจะมีจำนวนชั่วโมงมากกว่า…